Dźwięk w studio

Zobacz Sprzęt studyjny, Homerecording w sklepie Muzyczny.pl

Co to jest dźwięk?

Dźwięk w postaci naturalnej jest falą akustyczną, która rozchodzi się w przestrzeni. Człowiek dzięki narządowi słuch może odebrać te fale, a ich wielkość określa się w częstotliwościach. Częstotliwość fal, jakie są słyszalne dla ludzkiego aparatu słuchowego zawarta jest w paśmie pomiędzy wartościami granicznymi od ok. 20 Hz do ok. 20 kHz i są to tzw. dźwięki słyszalne. Jak nietrudno się domyśleć skoro są dźwięki słyszalne, to poza zakresem tego pasma znajdują się dźwięki, które ludzki słuch nie jest wstanie wychwycić, a zarejestrować je mogą tylko specjalistyczne urządzenia do nagrywania.

Natężenie i pomiar dźwięku

Poziom natężenia dźwięku wyrażamy i mierzymy w decybelach dB. Dla lepszego zobrazowania możemy przyporządkować poszczególne poziomy do otaczającego nas świata. I tak: 10 dB to będzie delikatny szelest liści, 20 dB jest to szept, 30 dB można porównać z cichą spokojną ulicą, 40 dB szmery w domu, 50 dB szum w biurze lub normalna rozmowa, 60 dB praca odkurzacza, 70 dB ruchliwa restauracja z dużą ilością stanowisk obsługi, 80 dB głośna muzyka, 90 dB ruch uliczny w mieście w godzinach szczytu, 100 dB przejazd motocykla bez tłumika lub koncert rockowy. Przy większych poziomach głośności długotrwałe przebywanie może doprowadzić do uszkodzenia słuchu a wszelkie prace w hałasie powyżej 110 dB powinny być wykonywane w słuchawkach ochronnych i np.: hałas o poziomie 140 dB można przyrównać do startu myśliwca.

Jak zapisać dźwięk

By dźwięk mógł być zapisany w postaci cyfrowej musi przejść przez przetworniki analogowo-cyfrowy czyli np.: przez kartę dźwiękową w którą wyposażony jest nasz komputer lub zewnętrzny interfejs audio. To właśnie one przetwarzają dźwięk z formy analogowej w zapis cyfrowy i wysyłają go do komputera. Oczywiście to samo działa w druga stronę i jeżeli chcemy odtworzyć plik muzyczny zapisany na naszym komputerze i usłyszeć jego zawartość w głośnikach, to wpierw przetworniki znajdujące się w naszym np.: interfejsie zamieniają sygnał cyfrowy na analogowy, a następnie wypuszczają go do głośników.

Jakość dźwięku

O jakości dźwięku świadczy częstotliwość próbkowania oraz głębia bitowa. Częstotliwość próbkowania oznacza, ile próbek w ciągu sekundy zostanie przeniesione, czyli jak mamy 44,1 kHz, czyli tak jak ma to miejsce na płycie CD, to oznacza że w ciągu jednej sekundy jest tam przeniesionych 44,1 tysięcy próbek. Istnieją jednak jeszcze wyższe częstotliwości a najwyższa obecnie to 192 kHz. Natomiast głębia bitowa pokazuje nam jaki zakres dynamiki mamy przy danej głębi, czyli od najcichszego możliwie dostępnego dźwięku do 16 bitów w przypadku płyty CD co daje 96 dB a to daje ok. 65000 próbek w amplitudzie rozłożenia. Przy większej głębi bitowej np.: 24 bity daje zakres dynamiki 144 dB i ok. 17 mln próbek.

Kompresja dźwięku

Kompresja służy nam do przeformatowania danego pliku audio lub video z jednego w drugi. Jest to forma pakowania danych i ma bardzo duże zastosowanie jak chcemy np.: jakiś duży plik przesłać mailem. Wtedy taki plik możemy poddać kompresji czyli takiemu przetworzeniu go i w ten sposób znacząco go pomniejszyć.
Wyróżnia się dwa rodzaje kompresji dźwięku: kompresja stratna i bezstratna. Kompresja stratna usuwa niektóre pasma częstotliwości dzięki czemu taki plik może być 10-cio, a nawet 20-to krotnie mniejszy. Natomiast kompresja bezstratna zachowuje pełną informację o przebiegu sygnału dźwiękowego jednak taki plik możemy najczęściej pomniejszyć nie więcej jak dwukrotnie.

To są takie podstawowe elementy mające ścisły związek z dźwiękiem i pracą w studio. Tych zagadnień jest oczywiście o wiele więcej i w tej dziedzinie każde ma niezwykle duże znaczenie, ale od tych każdy początkujący dźwiękowiec powinien rozpocząć zgłębianie swojej wiedzy.

↑ Do góry
Do góry