Instrumenty – dzieje instrumentów, rodzaje i podział