Zlecenie naprawy - dane zgłaszającego
/

 


Zgłaszany produktLista akcesoriów załączonych do przesyłki

  baterie
  etui
  futerał
  instrukcja obsługi
  kabel TS (duży jack)
  kabel USB
  kabel XLR
  kabel zasilający
  karta microSD
  karta SD
  kopia dokumentu sprzedaży
  kopia karty gwarancyjnej
  pokrowiec
  pulpit na nuty (w przypadku instrumentów klawiszowych)
  płyta CD (sterowniki, programy)
  zasilacz

Gdzie i kiedy możemy odebrać paczkę ?  Adres odbioru paczki jest taki sam jak adres zgłaszającego
   / 

 


Adres zwrotu naprawionego towaru

  Adres zwrotu paczki jest taki sam jak adres zgłaszającego

  Adres zwrotu paczki jest taki sam jak adres odbioru paczki
   / 

 


Oświadczenia

   Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zakupów sklepu Muzyczny.pl, polityka prywatności, polityką cookies i akceptuję je *

Informacja o Administratorze Państwa danych osobowych

W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej rozporządzeniem informujemy, że Administratorem podanych przez Pastwa danych osobowych jest:


M. Ostrowski Sp. J.
al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław
NIP: PL8992429726, REGON: 932711521, KRS: 0000069431.


Dane osobowe, przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, będą przetwarzane nie dłużej niż do upływu terminu po którym przedawniają się ewentualne roszczenia związane z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa będzie wynikać dłuższy okres. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umownym, a ich brak uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. W tym przypadku nie jest wymagana Pani/Pana zgoda a przetwarzanie danych osobowych gdyż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy".


Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu chęci wycofania udzielonej zgody lub skorzystania z innych uprawień należy skontaktować się z Administratorem


listownie: M. Ostrowski Sp. J., al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław
telefonicznie: +48 71 79 74 600
email: ido@muzyczny.pl

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pani/Pana wpływające, w tym do profilowania.


Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności, Polityce cookies i Regulaminie Sklepu


UWAGA!!!
* Pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić obowiązkowo.

Transport / wysyłka towaru

Wysyłany sprzęt należy bezpiecznie zapakować na czas transportu. Zaleca się wysyłanie instrumentów w twardych futerałach, bądź kartonach.

Należy wypiąć z urządzenia wszystkie wtyki oraz wyjąć baterie. Z maszyn do wytwarzania dymu, śniegu, mgły lub baniek należy usunąć cały płyn. Kluczyki zabezpieczające oraz blokady interlock należy wyjąć z urządzenia i dołączyć do zestawu.