Czym jest klucz muzyczny?

Zobacz Nuty, książki, zeszyty nutowe w sklepie Muzyczny.pl

Każdy naród czy każda grupa etniczna posługuje się swoim indywidualnym językiem. Natomiast w środowisku muzycznym takim wspólnym językiem są nuty. I bez względu na jakim kontynencie będziemy się znajdować, to we współczesnym świecie muzycy wykorzystują te same znaki graficzne do określenia wysokości i długości danego dźwięku nazywane nutami. Oczywiście mogą być jakieś drobne różnice w pewnych oznaczeniach, ale standardem dla nas będzie pięciolinia oraz z pośród szeregu kluczy te dwa podstawowe wiolinowy i basowy. W tych kluczach zapisu nutowego dokonuje się na takie instrumenty jak np.: fortepian, akordeon czy organy. W kluczu wiolinowym również zapisujemy i ćwiczymy partie wokalne. W kluczu basowym zapisujemy między innymi partie gitary basowej, czy wiolonczeli. 

Czym jest klucz muzyczny? 

Spróbujmy wpierw doprecyzować to czym jest klucz muzyczny. Jest on pewnego rodzaju narzędzie, które umożliwia nam odnalezienie się w świecie dźwięków. I tak jak podobnie, żeby dostać się można było do mieszkania potrzebujemy klucza do zamka, tak w świecie muzyki, by odczytać prawidłowo nuty musimy wpierw przejść przez ten klucz muzyczny. Jest to więc znak graficzny umieszczany na początku każdej pięciolinii, który określa nam wysokość dźwięku, od którego możemy sobie kolejne dźwięki już policzyć. Wyznacza więc on nam nazwę i położenie dźwięku zwanego dźwiękiem kluczowym.  

Grupy i rodzaje kluczy muzycznych

Klucze muzyczne możemy podzielić sobie na trzy grupy. Te trzy grupy to klucze z grupy G, grupy F i grupy C. W obrębie każdej z nich znajduje się po kilka kluczy i każda ta grupa charakteryzuje się swoim indywidualnym kształtem oraz charakterystycznym elementem, który wyznacza położenie dźwięku kluczowego na jednej pięciolinii. Tak więc oprócz wspomnianego już na początku klucza wiolinowego, który należy do grupy kluczy G i klucza basowego, który należy do grupy kluczy F, mamy szereg jeszcze innych kluczy muzycznych, które przyporządkowane są do określonego instrumentu, a raczej jego wysokości brzmienia czy rejestru. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, by nie trzeba było dodawać zbyt wielu dodatkowych linii górnych i dolnych, a także by było to czytelniejsze dla danego instrumentu. I tak do grupy kluczy G należą dyszkantowy i wspomniany powyżej wiolinowy. Do grupy F należą: barytonowy, basowy i subbasowy, a do grypy kluczy C należą: sopranowy, mezzosopranowy, altowy, tenorowy. Spora część z tych kupczy została już wycofana z powszechnego obiegu i dziś pracujemy przede wszystkim na wiolinowym i basowym, a także na altowym i tenorowym.  

Najwięcej opracowań nutowych jest?

Taką lwią część opracowań muzycznych stanowią nuty na pianino i oczywiście fortepian, bo pod względem zapisu nie ma tu różnicy. Tych opracowań jest najwięcej ze względu na to, że fortepian zdecydowanie możemy nazwać królem instrumentów muzycznych i że jest to zapis w najpowszechniej używanych kluczach, czyli wiolinowym i basowym. I w zasadzie każdy muzyk nawet posługujący się na co dzień innym kluczem powinien bez problemu sobie poradzić z rozczytaniem tego zapisu. 

Podsumowanie 

Zapis nutowy to wspaniałe dobrodziejstwo z jakiego możemy korzystać. Dziś w dobie internetu jest on jeszcze bardziej dostępny. Bez większych trudności możemy zakupić opracowanie nutowe utworów wykonywanych przez tych największych artystów i kompozytorów zarówno współczesnych jak i tych z minionych wieków.  

↑ Do góry
Kup w sklepie Muzyczny.pl
Do góry