Konfiguracja i strojenie systemów nagłośnieniowych

Zobacz Sprzęt nagłośnieniowy w sklepie Muzyczny.pl

Rozeznanie potrzeb w zakresie nagłośnienia

Przed konfiguracją warto na początku doprecyzować w jakich warunkach będzie pracować nasze nagłośnienie i na jakie rozwiązania systemowe najlepiej się zdecydować. Do najczęściej wykorzystywanych systemów nagłośnieniowych należy system liniowy, który oparty jest o budowę modułową, pozwalającą na rozbudowę systemu o kolejne elementy. Decydując się na takie rozwiązanie należy je dopasować do rodzaju wydarzeń jakie zamierzamy nagłaśniać oraz do miejsca. Inaczej będziemy konfigurować nagłośnienie jeżeli chcemy nagłaśniać koncerty w plenerze, a inaczej kiedy będziemy nagłaśniać konferencje naukowe w aulach uniwersyteckich. Jeszcze inne parametry będą potrzebne przy nagłośnieniu imprez okolicznościowych takich jak np.: wesela, bankiety itp. Oczywiście kluczową kwestią jest skala wielkości, czyli zasięg jaki ma zapewnić nagłośnienie, by dźwięk wszędzie był dobrze słyszalny. Inaczej będziemy nagłaśniać salę gimnastyczną, inaczej katedrę, a jeszcze inaczej stadion piłkarski.

Pasywny system czy aktywny

Nagłośnienie pasywne zasilane jest zewnętrznym wzmacniaczem i dzięki takiemu rozwiązaniu możemy dopasować wzmacniacz do własnych upodobań, np. dla uzyskania unikalnego brzmienia zastosować wzmacniacz lampowy.

Nagłośnienie aktywne jest wyposażone we własne zasilanie i jest coraz częściej wybierane ze względu na to, że nie jesteśmy uzależnieni od zewnętrznego wzmacniacza, tak więc jadąc na imprezę mamy o jeden bagaż mniej.

Układy nagłaśniania

Możemy wyróżnić trzy podstawowe układy nagłośnienia, z których każdy ma inne zastosowanie, a wybór podyktowany jest przede wszystkim miejscem, które należy nagłośnić.
Układ centralny, który stosowany jest do nagłaśniania między innymi sal widowiskowych, audytoriów, sal odczytowych. Urządzenia głośnikowe są zlokalizowane w jednej płaszczyźnie w pobliżu miejsca toczącej się akcji scenicznej, a osie główne promieniowania kolumn w płaszczyźnie poziomej powinny być skierowane w przybliżeniu po przekątnej sali. Taki układ gwarantuje spójność wrażeń optycznych i akustycznych odbieranych przez słuchacza.

Układ decentralny, gdzie kolumny rozmieszczone są równomiernie na całej nagłaśnianej przestrzeni, dzięki czemu unika się większych wahań natężenia dźwięku w różnych punktach sali. Często kolumny podwieszane są pod sufitem i układ taki najczęstsze zastosowanie ma w salach długich i niskich.

Układ strefowy, w którym głośniki są umieszczone w poszczególnych strefach, na które został podzielony cały obszar, gdzie każda grupa głośników ma nagłośnić jedną strefę. Pomiędzy poszczególnymi grupami głośników w strefach wprowadza się odpowiednio dobrane opóźnienia czasowe. Układ taki najczęściej stosuje się na przestrzeniach otwartych.

Metoda strojenia systemu nagłośnieniowego

Dobry sprzęt to podstawa, ale żeby w pełni wykorzystać jego moc i jakość warto mieć wiedzę z zakresu jego konfiguracji, ustawień i wszystkich innych elementów wpływających na końcowy efekt. W dobie cyfryzacji mamy do dyspozycji odpowiednie urządzenia, które będą wskazywać optymalne ustawienie sprzętu nagłośnieniowego. Jest to przede wszystkim oprogramowanie zainstalowane w naszym laptopie, które nam takie dane przekazuje. By jednak dobrze wykorzystać taką metodę należy prawidłowo odczytywać poszczególne wskaźniki. Do  najważniejszych należy RTA, który jest dwuwymiarowym systemem pomiarowym, prezentującym poziom energii wyrażony w decybelach lub woltach, w określonym paśmie częstotliwości. Istnieją jeszcze systemy trój-pomiarowe takie jak TEF, SMAART, SIM, które dodatkowo prezentują zmiany poziomu energii poszczególnych częstotliwości w czasie. Różnica pomiędzy poszczególnymi systemami jest taka, że RTA nie uwzględnia upływu czasu, a trój-pomiarowe działają w oparciu o szybką transmisję FFT. Warto zatem zgłębić wiedzę na temat poszczególnych wskaźników i pomiarów, tak by nie tylko móc prawidłowo je odczytywać, ale i potrafić zastosować odpowiedni do miejsca, gdzie dokonujemy pomiaru i strojenia. Częstym błędem w naszych pomiarach może okazać się niewłaściwe ustawienie samego mikrofonu pomiarowego. Tutaj również warto dobrze przeanalizować, gdzie taki mikrofon powinien się znajdować. Czy nie ma jakiejś przeszkody, odbić od ściany itp., zakłóceń, które zafałszowują nasz pomiar. Może się też zdarzyć, że pomimo zadowalających parametrów nie jesteśmy do końca zadowoleni z ustawienia. Wtedy powinniśmy skorzystać z najdoskonalszego aparatu pomiarowego jakim jest narząd słuchu.

Podsumowanie

Jak widać prawidłowa konfiguracja nagłośnienia wymaga uwzględnienia wielu czynników. Warto zatem wszystkie kwestie dobrze przeanalizować i wziąć pod szczególną uwagę te mające bezpośredni wpływ na moc i jakość przekazywanego sygnału. I tak jak w wielu aspektach dotyczących nagłośnienia i jego ustawień, tak i tu przy końcowym dostrajaniu zapewne będziemy musieli trochę poeksperymentować, by znaleźć optymalne ustawienie naszego sprzętu.

↑ Do góry
Kup w sklepie Muzyczny.pl
Do góry