Utwór referencyjny

Zobacz Poradnik w sklepie Muzyczny.pl

Czym jest utwór referencyjny?

Jest to skończone, zmiksowane, z masteringowane i wypuszczone nagranie, które w naszym odczuci stanowi wzór pod względem brzmienia, jego struktury, melodyki, rytmiki, długości trwania i wielu innych elementów składających się na gotowy utwór muzyczny. Są to oczywiście odczucia subiektywne, ponieważ każdy z nas ma swój gust i swoje własne upodobania muzyczne. Tak więc taki utwór może stanowić dla nas pewnego rodzaju wzór stanowiący inspirację i punkt odniesienia do tworzenia swoich własnych produkcji muzycznych.

Standard brzmieniowy

W muzyce oczywiście są pewne standardy brzmieniowe wynikające z danego gatunku czy epoki, w której ma miejsce powstanie utworu. Nawet na przestrzeni kilku lat można zauważyć wyraźnie różnice pod tym względem w stosunku do tego samego gatunku muzycznego. Można to doskonale zauważyć na przestrzeni rozwoju i kształtowania się rock and rolla, gdzie inne trendy brzmieniowe można było zauważyć w latacz 60’ XX wieku, a inne dwadzieścia lat później w latach 80. Oczywiście są standardy mające ujednolicić pewne funkcjonowanie i np.: w dobie instrumentów cyfrowych takim standardem XX i XXI wieku jest np.: midi. Taką główną ideą tego systemu jest, by wszystkie urządzenia wyposażone w ten standard mogły swobodnie wymieniać się swoimi danymi, przenosić polecenia odnośnie parametrów charakteryzujących dany dźwięk, takich jak wysokość tonu, jego głośność, panorama czy modulacja dźwięku, bez względu na okres z jakiego dane urządzenie cyfrowe pochodzi, uwzględniając oczywiście to, że instrumenty czy urządzenia nowszej generacji znacznie lepszymi rozwiązaniami dysponują od tych starszych.

Co można wyciągnąć z utworu referencyjnego

Takim pierwszym elementem, który możemy od razu wychwycić to głośność. Możemy zobaczyć czy nasz utwór konkuruje z utworem referencyjnym pod tym właśnie względem i czy jest do niego w tym aspekcie zbliżony. Kolejny element, to odpowiednie proporcje ustawień niskich i wysokich częstotliwości. Czy nasz utwór nie jest np.: za bardzo zbasowany lub za mocno okrojony w stosunku do naszego wzoru. Układ instrumentów i ich panoramowanie, czyli odpowiednie rozłożenie po prawe, lewej stronie i w centrum. Wielkość głębi, czyli to czy dany instrument robi wrażenie mocno oddalonego takiego schowanego, czy może nasze mamy odczucie jak by instrumentalista był koło nas.

Kluczowe elementy porównawcze

Podstawa to porównywać utwór referencyjny z naszym na jednakowych poziomach głośności. Ważne byśmy mgli szybko i sprawnie przełączać się pomiędzy utworem referencyjnym, a tym co miksujemy. To pozwoli nam na natychmiastowe wychwycenie pewnych odstępstw w stosunku do głośności, głębi czy panoramy. Również od razu będziemy mieli widoczne ewentualne różnice w kolorystyce brzmieniowej pomiędzy obydwoma utworami. To co od razu daje się przy takim utworze wychwycić to to, który z utworów ma brzmienie jaśniejsze, a który ciemniejsze. Warto też podpiąć pod miksowany utwór taki tymczasowy limiter, który pozwoli nam podczas pracy odnieść się do utworu referencyjnego. Jest to dość istotne ponieważ w przeważającej większości utwory mają zapięty w końcowej fazie produkcji limiter zmieniający w jakimś stopniu brzmienie. Dzięki temu, że zastosujemy sobie taki poglądowy limiter uzyskamy podobnie sprasowane szczyty wraz z podobnym zakresem dynamiki.

Utwór referencyjny daje nam taki punkt odniesienia w stosunku do tworzonego przez nas utworu. Dlatego też, utwór referencyjny przede wszystkim powinien prezentować takie brzmienie i strukturę jaka Ci się podoba i jaką chciałbyś uzyskać w swoich projektach. Dzięki utworom referencyjny mamy odnośnik czy nasza produkcja idzie w dobrym kierunku. Tworząc różne gatunki muzyki warto mieć oddzielne do danego stylu i gatunku muzycznego referencje. Nie powinno się tworzyć np.: utworu rockowego w oparciu o utwór referencyjny z innego gatunku muzycznego chyba, że chcemy stworzyć zupełnie nowy nowatorski styl. Warto również zadbać o dobrą jakość utworów referencyjnych najlepiej by były one w formacie wave. Na koniec pamiętajcie, że do takich najważniejszy elementów na poziomie miksu należy balans częstotliwości, głośność poszczególnych instrumentów, panoramowanie, szerokości oraz głębia.

↑ Do góry
Kup w sklepie Muzyczny.pl
Do góry