Przygotowanie do nauki gry na pianinie – część 2 (Organizacja treningu)

Zobacz Fortepiany w sklepie Muzyczny.pl
Zobacz Instrumenty klawiszowe w sklepie Muzyczny.pl
Zobacz Pianina akustyczne w sklepie Muzyczny.pl
Zobacz Pianina elektroniczne, stage piana w sklepie Muzyczny.pl

Etapy nauki – tempo i dokładność

Pierwszą taką podstawową zasadą, która powinna na towarzyszyć przez cały okres edukacji, to przede wszystkim dokładność i rozczytywanie danych ćwiczeń w wolnym tempie. Staramy się tak dostosować tempo ćwiczenia, by wszystkie wartości rytmiczne były w stosunku do siebie proporcjonalnie równe oraz, żeby tempo ćwiczenia przez całą długość jego trwania było niezmienne. Jeżeli chodzi o równe trzymanie tempa, to możemy sami sobie liczyć (np.: ósemkami licząc: 1 i 2 i 3 i 4 i) lub skorzystać z metronomu. Osobiście gorąco zachęcam do wykorzystania metronomu, który będzie gwarantem naszego równego ćwiczenia. Pamiętajmy, żeby od samego początku być dokładnym w realizacji poszczególnych ćwiczeń. Nie przeskakujmy materiału, gdyż powinniśmy w jak najpłynniejszy sposób przechodzić poszczególne poziomy trudności. Dobrze jest wpierw wyćwiczyć perfekt oddzielnie prawą, oddzielnie lewą rękę i dopiero potem próbować w wolnym tempie połączyć obydwie ręce.

W miarę naszych postępów w nauce ćwiczenia będą stawały się coraz trudniejsze i zacznie przybywać nam więcej drobniejszych wartości rytmicznych oraz pojawią się dodatkowe znaki artykulacyjne. I tu warto od samego początku wyuczyć w sobie nawyk nieodkładania na później pewnych elementów tzn. jeżeli widzimy jakieś oznaczenia np.: dynamiki, starajmy się już od samego początku wprowadzać je do naszej interpretacji nawet gdyby nam to nie do końca sprawnie wychodziło. Oczywiście najważniejszą i podstawową kwestią jest bezbłędne rozczytanie poszczególnych nut, ale takiego rodzaju drobiazgowość w ćwiczeniu od samego początku sprawi, że będziemy mieli już wyuczony pewien nawyk prawidłowego interpretowania utworu czy ćwiczenia już w początkowej fazie rozczytywania.

Tempo danego ćwiczenia możemy sobie jak najbardziej sukcesywnie zwiększyć, ale tylko wtedy, gdy będziemy mieli opanowane je perfekcyjnie w wolnym tempie. Przede wszystkim grając w wolnym tempie jesteśmy zdecydowanie bardziej dokładni. Najgorszym błędem edukacyjnym jest rozpoczęcie ćwiczeń w tempie zbyt szybkim, które nie jest dostosowane do naszego poziomu umiejętności. Takie zachowanie będzie skutkowało tym, że wykonywane ćwiczenie będzie niedokładnie zagrane, a wyeliminowanie złych nawyków jest często etapem dużo dłuższym niż ich nabycie. Dlatego tak ważnym jest dostosowanie danego tempa oraz poziomu trudności danego ćwiczenia do osobistych umiejętności.

Umiejętność czytania nut – ważnym elementem edukacji

Ważnym elementem edukacji będzie sprawne czytanie nut, choć można też spotkać i takie osoby mówiące, że chcą się nauczyć tylko grać bez zagłębiania się w zapis nutowy. Jest to oczywiście błędny tok myślenia zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To tak jak by osoba chcąca zostać aktorem powiedział, że chce nauczyć się recytowania wierszy, ale nauką czytania tekstu nie jest zainteresowana. Przede wszystkim znajomość czytania nut w niczym nie przeszkadza a może tylko pomóc. Oczywiście można grać ze słuchu i taka umiejętność jest również bardzo pożądana, ale umiejętność nie tylko znajomości nut, ale i ich sprawnego czytania muzycznego jest bardzo ceniona. To naprawdę robi wrażenie, jak pianista zasiada przy instrumencie, dostaje zapis nutowy, który pierwszy raz widzi i od razu bez zbędnych ćwiczeń zaczyna grać dany utwór. Tą umiejętność nabywa się oczywiście w procesie stopniowej edukacji podobnie zresztą jak ma to miejsce przy nauce czytania poszczególnych liter. Wpierw składamy litery w sylaby, następnie układamy wyrazy i przechodzimy do płynnego czytania całymi zdaniami. Podobnie jest w muzyce gdzie rozpoczynamy od najprostszych elementów, które łączymy ze sobą w jedną całość, tworzące frazy i zdania muzyczne. Poza tym zdecydowana większość materiału edukacyjnego jest w formie zapisu nutowego, tak więc bez znajomości nut nasza edukacja byłaby mocno ograniczona.

Harmonogram zajęć – ile ćwiczyć dziennie?

Dobrze jest od samego początku ustawić sobie plan naszych codzienny ćwiczeń. Wiadomo, że większość z nas nie samą muzyką żyje, bo mamy też inne obowiązki takie jak szkoła czy praca. I tu ważnym jest, byśmy tak umieli zorganizować sobie plan zająć, by zostało w nim wygospodarowana odpowiednia ilość czasu na codzienne ćwiczenie. Systematyczność i konsekwencja w działaniu to podstawa by osiągnąć zamierzony cel. Tu oczywiście nie ma złotej recepty ile należy dziennie czasu poświęcić, by osiągnąć jakiś określony poziom umiejętności. Każdy z nas ma trochę inną przyswajalność materiału i każdy z nas ma inny poziom uzdolnienia. To co jedni osiągną po codziennym dwu godzinnym rocznym ćwiczeniu, inni mogą ten sam poziom osiągnąć po godzinnym półrocznym ćwiczeniu. Ważnym natomiast jest by nasze ćwiczenie przynosiło jak najszybsze efekty, a to możliwe jest przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny treningowej.

Oczywiście na samym początku edukacji ciężko mówić o jakimś konkretnym planie ćwiczeń jeżeli dopiero zaczynami i tak naprawdę nic jeszcze nie umiemy a każda nuta jest dla nas nowym odkryciem. Więc w tej początkowej fazie koncentrujemy się raczej na ścisłym zaplanowaniu czasu od której do której ćwiczymy. Ważne natomiast jest, by tego ustalonego czasu przestrzegać i nie robić żadnych odstępstw w stylu: to może później lub jutro.

Jak już jakąś początkową cześć materiału sobie przyswoimy, to możemy go sobie w jakiś sposób posortować na poszczególne działy i stworzyć z niego plan naszego treningu dziennego.

Harmonogram dania możemy podzielić sobie na przykład na cztery części:

  • Rozgrzewka (10-15 min.) – w skład tej części wchodzą różnego rodzaju wprawki oraz gamy i pasaże.
  • Przypomnienie ostatnio realizowanego materiału (20-30 min.) – tu możemy poćwiczyć np.: najnowsze ćwiczenia realizowane na ostatnim treningu.
  • Nowy materiał (45-60 min.) – tu realizujemy nowy materiał np.: nowe ćwiczenie lub rozczytujemy nowy utwór.
  • Czas na swobodne granie (20-30 min.) – w tej części możemy pograć i jednocześnie przypomnieć nasze ulubione utwory, czy tzw. ścisły repertuar, który jest takim naszym żelaznym cv do prezentacji.

Podsumowanie

Nie tylko w muzyce, ale i w każdej innej dziedzinie życia jak coś jest dobrze zorganizowane, to ma duże szanse na powodzenie. Decydując się na edukację muzyczną oczywiście należy przede wszystkim nastawić się na codzienną pracę z instrumentem. Oczywiście podstawowym założeniem jest to, że osoba, która idzie w tym kierunku chce tego a muzyka jest jago lub jej życiową pasją. Tu na siłę nic się nie osiągnie, ponieważ do osiągnięcia sukcesu potrzeba jest przede wszystkim osobiste zaangażowanie. Mówiąc o sukcesie nie mam tu na myśli jakiś wielkich karier muzycznych, choć i takowe mogą się zdarzyć. Chodzi tu raczej o pewnego rodzaju sukces wewnętrzny w wymiarze duchowym danej osoby uczącej się, która właśnie dzięki umiejętności gry na pianinie jaką zdobyła przez lata edukacji poczuje się zwyczajnie szczęśliwa i spełniona muzycznie.

↑ Do góry
Kup w sklepie Muzyczny.pl
Do góry