Kupiłeś produkt - masz 30 dni na zwrot bez podawania przyczyny!

Do 30 dnia

od otrzymania paczki nadaj przesyłkę z towarem na adres sklepu z informacją: "rezygnacja z zakupu na podstawie rozszerzonego prawa do zwrotu towarów"

Problem z nadaniem paczki?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo: serwis@muzyczny.pl

Wyślemy kuriera

pod wskazany adres po wcześniejszym ustaleniu szczegółów

Zwrot towaru

w Muzyczny.pl

Rozszerzone prawo zwrotu towaru

1. Sklep Muzyczny.pl ustanawia wydłużone prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia objęcia zakupionego towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną. Oprócz ustawowego 14- dniowego prawa zamawiającego do odstąpienia od umowy, Sklep Muzyczny.pl oferuje Klientom dodatkowe prawo odstąpienia od umowy w ciągu następnych 16 dni po upływie ustawowego terminu.

2. Poniżej określone warunki odstąpienia obowiązują wyłącznie w okresie od 15 do 30 dnia, licząc od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.

3. Klient może odstąpić od umowy i dokonać zwrotu otrzymanego towaru bez podania przyczyny w terminie określonym w pkt. 2, odsyłając go z powrotem. Termin zwrotu uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki z towarem w terminie określonym w pkt. 2.

4. W celu skorzystania z rozszerzonego prawa do odstąpienia od umowy należy odesłać towar wraz z informacją, że Klient rezygnuje z zakupu na podstawie rozszerzonego prawa zwrotu towaru.

5. W przypadku, gdy towar nie może zostać wysłany w formie paczki, Sklep Muzyczny.pl odbierze dany towar za pośrednictwem wskazanej przez siebie firmy przewozowej. W takim przypadku przed odesłaniem towaru Klient powinien skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem serwis@muzyczny.pl.

6. Rozszerzone prawo odstąpienia od umowy obejmuje wyłącznie umowy zawierane na odległość.

7. Koszty przesyłki lub transportu towaru w przypadku zwrotu towaru obciążają Klienta.

8. Koszty przesyłki towaru przy zakupie nie podlegają zwrotowi.

9. W przypadku zamówienia oprogramowania lub zabezpieczonych nośników danych, takich jak płyty CD, DVD, a także w przypadku prasy i wydawnictw muzycznych prawo do rozszerzonego odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy dany towar zostanie zwrócony w nienaruszonym opakowaniu foliowym lub z nieuszkodzonym zabezpieczeniem.

10. Prawo do rozszerzonego zwrotu nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy towary zostały wyprodukowane z uwzględnieniem wskazanych przez Klienta specyfikacji, w przypadku artykułów podlegających zużyciu w toku użytkowania (np. pałki i naciągi perkusyjne, struny gitarowe, żarówki, przewody, stroiki), towarów sprzedawanych na metry, a także towarów,. które nie mogą zostać zwrócone i ponownie sprzedane ze względów higienicznych, jak ustniki czy harmonijki ustne.

11. Sklep Muzyczny.pl ma prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie przez Klienta z towaru w okresie, w którym towar pozostawał do dyspozycji klienta po upływie 14 dni od otrzymania towaru, w przypadku skorzystania z możliwości rozszerzonego prawa odstąpienia od umowy po tym terminie.

12. Klient korzystający z prawa do zwrotu towaru po upływie 14 dni od otrzymania towaru ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania rzeczy. Klient jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli uszkodzenie towaru nastąpiło w następstwie użycia towaru w celu stwierdzenia jego cech i funkcjonowania, jakie możliwe byłoby w miejscu sprzedaży stacjonarnej. Klient nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli używał towaru w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, nie powodując wyeksploatowania uniemożliwiającego ponowną sprzedaż produktu jako pełnowartościowego.

13. W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze zmniejszenia wartości towaru, który Klient zwrócił korzystając z rozszerzonego prawa zwrotu, Sklep Muzyczny.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu zapłaty przez Klienta odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy. Odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości rzeczy stanowić będzie różnicę pomiędzy ceną towaru sprzedanego Klientowi, a wartością towaru uszkodzonego. W powyżej określonej sytuacji Sklep Muzyczny.pl wezwie Klienta do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy. Jeżeli Klient uiści kwotę tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy, Sklep Muzyczny.pl niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę towaru. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty terminu, Sklep Muzyczny.pl ma prawo potrącić odszkodowanie z uiszczonej przez Klienta płatności za towar. W tym celu Sklep Muzyczny.pl złoży Klientowi oświadczenie o potrąceniu, a następnie Sklep Muzyczny.pl niezwłocznie zwróci Klientowi pozostałą po potrąceniu kwotę.

Zobacz więcej informacji na temat warunków zwrotu towaru.