Dzień Darmowej Dostawy 2021

Pierwsza edycja Dnia Darmowej Dostawy odbyła się w 2009 roku. Celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do dokonania zakupów przez internet. Od tego czasu trwa nieprzerwanie z bardzo zadowalającymi wynikami. Muzyczny.pl co roku bierze udział w tej akcji i również w 2021 możecie Liczyć Państwo na darmową dostawę w dniu 14 grudnia!

• Kiedy? 14 grudnia 2021 roku, czyli w godzinach od 00:01 do 23:59
• Gdzie? Zakupy na stronie naszego sklepu Muzyczny.pl
• Minimalna kwota? ? Tak. Należy dokonać zakupów za minimum 50zł

Zasady ogólne
1. „Dzień Darmowej Dostawy 2021” (dalej Akcja DDD) jest akcją mającą na celu jak największą promocję zakupów internetowych w Polsce.
2. Organizatorem Akcji DDD jest eKomercyjnie Sp. z o.o. z siedzibą w Brodach Małych, Brody Małe 2C, 22-460 Szczebrzeszyn, identyfikująca się numerem NIP: 525-251-98-79, REGON: 145838417, wpisana do KRS pod nr 0000406148, kapitał zakładowy 20 000,00 zł (dalej Organizator).
3. Akcja DDD przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Akcja DDD rozpoczyna się dnia 14 grudnia 2021 roku o godzinie 00:01 i kończy się 14 grudnia 2021 roku o godzinie 23:59.
5. Oficjalną stroną internetową Akcji DDD jest http://www.dziendarmowejdostawy.pl (dalej Strona Akcji).
6. Akcja DDD obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Akcja DDD skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów przez sklep działający po własną domeną (dalej łącznie Sklepy Internetowe lub z osobna Sklep Internetowy).
8. Przystąpienie do Akcji DDD jest równoznaczne z akceptacją przez Sklep Internetowy niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.
9. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub naruszenia Regulaminu przez Sklep Internetowy biorący udział w Akcji DDD, Organizator ma prawo wykluczyć go z Akcji DDD ze skutkiem natychmiastowym, a także upublicznić informację o tym w sposób jaki uzna za stosowny. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Akcji DDD nie podlegają zwrotowi.
10. Akcja obejmuje zakupy przekraczające wartość 50zł.

Więcej informacji na stronie: Dzień Darmowej Dostawy