I Międzynarodowy Wakacyjny Kurs Big-Bandów

W dniach 25.06 - 01.07.2023 roku odbędzie się I Międzynarodowy Wakacyjny Kurs Big-Bandów. Wydarzanie odbędzie się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Kurylewicza. Muzyczny.pl jest jednym z głównych partnerów warsztatów, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

I MIĘDZYNARODOWY WAKACYJNY KURS BIG-BANDÓW organizowany jest dla studentów i uczniów szkół muzycznych: klas saksofonu, trąbki, puzonu i instrumentów sekcji rytmicznej (fortepian, kontrabas, gitara basowa, perkusja).

Organizatorem I MIĘDZYNARODOWEGO WAKACYJNEGO KURSU BIG-BANDÓW są:
• Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
• Biuro Wizytatora CEA w Opolu - dr Agnieszka Niewiadomska
• Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Tematyka kursu:
- zajęcia big - bandowe
- rytmika i harmonia w muzyce jazzowej
- podstawy improwizacji
Zajęcia będą prowadzone w następujących formach:
- zajęcia z big-bandami
- konsultacje indywidualne
- jam sessions uczestników
- koncert finałowy

Utworzone zostaną dwa big – bandy, dla zaawansowanych i początkujących (w zależności od zgłoszeń). Przewidziana jest obsada pojedyncza w zespołach. Saksofoniści – proszeni są o podanie rodzaju instrumentu. Zapotrzebowanie do 2 big bandów; 4 alty, 4 tenory, 2 barytony.

Kurs odbędzie się w dniach 25.06 – 01.07.2023 roku w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Kurylewicza ul. Józefa Piłsudskiego 11 46-100 Namysłów. Inauguracja 26.06.2023 roku o godzinie 10.00.

Muzyczny.pl jest oficjalnym patronem wydarzenia

Termin nadsyłania karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (do pobrania na stronie www.gov.pl/web/psmnamyslow) upływa z dniem 31.05.2023 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e - mail wakacyjnykurs@psmnamyslow.pl. Uczestnicy Kursu zobowiązani są do zabrania ze sobą instrumentu (zajęcia będą miały charakter czynny) oraz dowodu tożsamości lub paszportu.

Organizatorzy zapewniają noclegi:
Arkadia – Magnolia ul. Mickiewicza 12 46-100 Namysłów
Zakwaterowanie od 25 czerwca, wyżywienie od 26 czerwca, śniadanie, obiad, kolacja
Całkowity koszt pobytu uczestnika 1150,00 zł. + wpisowe 250,00zł
Osoby niekorzystające z noclegów i wyżywienia wypełniają kartę zgłoszenia i wnoszą opłatę wpisowego 250,00 zł do dnia 31.05.2023r.

Informację o osobach przyjętych na kurs można uzyskać pod numerem telefonu 500064912, 662017924 lub w sekretariacie szkoły 77/4101261. Wpłaty należy dokonywać na konto 52 1090 2196 0000 0001 1478 3316.