Prezentacja Opera Wrocławska

Dzięki gościnności Opery Wrocławskiej przy aprobacie Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z firmą LTT - Oświetlenie i Technika Sceniczna przygotowany został pokaz możliwości zainstalowanego w Operze Wrocławskiej, najnowocześniejszego w kraju, integrowanego systemu sterowania dźwiękiem, światłem i obrazem.

Liczący sobie prawie dwieście lat burzliwej historii obiekt, jeden z największych i najpiękniejszych w Polsce (736 miejsc dla publiczności, 4200 m3 objętości widowni, 440 m2
powierzchni sceny) stanowi poważne wyzwanie dla projektantów i wykonawców, także ze względu na jego zabytkowy charakter.

  Celem spotkania było zapoznanie uczestników prezentacji z zastosowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi oraz prezentacja możliwości zainstalowanych systemów. W trakcie spotkania odbyło się również zwiedzanie gmachu Opery oraz kameralne spotkanie uczestników.

  Prezentacja obejmowała:

  1. Omówienie założeń systemu i wyjątkowej architektury obiektu wraz z próbkami dźwiękowymi demonstrującymi możliwości systemu,
  2. Prezentacja zintegrowanego systemu oświetleniowego oraz projekcji video,
  3. Prezentacja dźwięku dookólnego wraz z obrazem, połączenie obu systemów na przykładzie kilku utworów,
  4. Spotkanie w kuluarach przy lampce wina,
  5. Zwiedzanie gmachu Opery, stanowisk realizatora dźwięku, realizatora światła oraz pomieszczeń technicznych,

  Prezentacja odbyła się w gmachu Opery Wrocławskiej. Rozpoczęto ją 14 lutego 2007 o godzinie 11:00 a zakończono po godzinie 13:00.