Paiste

Paiste

Zasadą naszego rodzinnego biznesu jest ciągłe tworzenie nowego brzmienia za pomocą talerzy, gongów i brązowych instrumentów perkusyjnych zgodnie z kreatywnymi potrzebami perkusistów.

Podstawą tego poszukiwania muzycznego brzmienia jest udane połączenie twórczej wyobraźni muzyków z wynalazczym duchem twórcy instrumentów muzycznych. Iskrą, która nieustannie ożywia te poszukiwania, jest sama muzyka w całym jej pięknie, złożoności i pozornie niekończącej się zdolności do nowych sposobów wyrażania. Relacja między nami jako twórcami dźwięku, a perkusistami i perkusistami jako muzykami jest bardzo intymnym przejawem tej głębokiej zasady. To jest nasz prawdziwy cel.

Analizują opinie i opinie perkusistów i perkusistów z całego świata, a następnie interpretują, a następnie formułują nasze rozumienie ich potrzeb. Powstały pomysł na dźwięk jest następnie przekładany na prawdopodobne parametry produkcyjne i tworzone są prototypy. Są one przeglądane i zmieniane w kółko, dopóki nie pasują do naszego zrozumienia oryginalnego pomysłu na dźwięk. Prototypy zostaną następnie przejrzane z najlepszymi artystami Paiste, którzy ocenią ich przydatność i dokładność do podanego celu. Można wprowadzić dalsze zmiany, dopóki ostateczny prototyp nie zostanie uznany za dobry i nie stanie się głównym talerzem, z których kilka zostanie wyprodukowanych do późniejszych celów produkcyjnych. Rozsądny rozwój rodzi również innowacje dzięki własnym wysiłkom twórczym. Podczas regularnych eksperymentów i czystych badań wymyślają lub odkrywają nowe stopy, nowe kształty instrumentów i nowe metody produkcji.

Pokaż wszystkie produkty producenta Paiste

Wybrane produkty firmy Paiste