Presto

Presto

Początki firmy Presto sięgają 1934r, kiedy to Franciszek Juszczak, mieszkaniec Łodzi rozpoczął produkcję osprzętu do kontrabasów i smyczków. Pracował z nim syn Bronisław. Bronisław Juszczak przed wojną został wcielony do Marynarki Wojennej i wraz z rodziną przeniósł się do Gdańska. Po wojnie wraz z przyjacielem Bronisławem Ligęza, znanym łódzkim skrzypkiem rozpoczął produkcję strun do skrzypiec, altówek, wiolonczeli i kontrabasów. Rozwój firmy nastąpił w chwili rozpoczęcia produkcji strun do gitar i nadejścia Big-Beatu. Powstaje w tym czasie drugi zakład syna Bronisława - Kazimierza Juszczka produkujący struny do gitar basowych i kontrabasu na export. W 1984r. po śmierci Bronisława Juszczaka zakłady zostały połączone przez syna Kazimierza i działają do dziś.

Produkty firmy Presto