PWM

PWM

PWM (POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE) działa już ponad sześćdziesiąt lat. Jest największym wydawnictwem muzycznym w Polsce i dynamicznym ośrodkiem rozwoju kultury muzycznej. 7 stycznia 2016 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne Spółka Akcyjna zostało przekształcone w państwową instytucję kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PWM kontynuuje tradycje przedwojennego Towarzystwa Muzyki Polskiej. Dwóch pierwszych dyrektorów: Tadeusz Ochlewski i Mieczysław Tomaszewski stworzyło prężne wydawnictwo o bogatym programie wydawniczym, a standard wydawniczy wyznaczyło na poziomie światowym. Katalog wydawniczy obejmuje prawie dwa tysiące własnych tytułów w nieustannej sprzedaży, kilka tysięcy publikacji archiwalnych oferowanych "na życzenie" oraz kilkaset publikacji importowanych. Dominują utwory na wszystkie instrumenty, partytury instrumentalne i wokalne, publikacje pedagogiczne i rozrywkowe, książki naukowe i popularne, leksykony i encyklopedie. Z dorobku PWM korzystają zarówno osoby profesjonalnie związane z muzyką: kompozytorzy, dyrygenci, wykonawcy, profesorowie, uczniowie, jak i szerokie grono melomanów.

REDAKCJA PWM (nutowa, książkowa, encyklopedyczna) to podstawowy dział Wydawnictwa, zatrudniający zespół redaktorów, korektorów, grafików muzycznych, w którym kształtuje się, a następnie realizuje koncepcja edytorska wydawnictw nutowych, książkowych i encyklopedycznych.

W Redakcji powstają pozycje obejmujące ogromny obszar problematyki muzycznej, zawarte w najlepszych, najpopularniejszych i uznanych w kraju i za granicą seriach. Najważniejsze z nich to Dzieła Wszystkie: Chopina (Wydanie Narodowe pod redakcją prof. Ekiera i Complete Works pod edycją I.J. Paderewskiego), Wieniawskiego, Moniuszki, Szymanowskiego i Karłowicza, "Musica Claromontana" oraz partytury współczesnych kompozytorów polskich

W zakresie literatury pedagogicznej możemy się pochwalić szeroką gamą tytułów przeznaczonych na poszczególne instrumenty, obejmujących repertuar od muzyki dawnej do współczesnej, o zróżnicowanym stopniu trudności, adresowanych do uczniów i nauczycieli. W ramach tej dziedziny możemy wyodrębnić takie serie, jak: szkoły gry, etiudy, wprawki, studia orkiestrowe i inne. Wielonakładowy repertuar pedagogiczny stale jest wzbogacany i poszerzany o nowe tytuły.

W działalności edytorskiej Redakcji ważną pozycję zajmują książki wydawane w wielu interesujących seriach tematycznych. Przede wszystkim Encyklopedia Muzyczna PWM, przewodniki muzyczne, leksykony, podręczniki, książki naukowe, katalogi tematyczne, jak również popularne monografie. Najważniejsze z serii to: "Kompozytorzy polscy XX wieku" oraz "Kompozytorzy polscy XIX wieku", przybliżające czytelnikom życie i drogę twórczą wybitnych twórców polskich dawnych i współczesnych. Do szerokiego kręgu odbiorców adresujemy także najnowszą serię: "Ludzie świata muzyki" - zawierającą rozmowy z wybitnymi przedstawicielami polskiego środowiska muzycznego: kompozytorami, dyrygentami, wirtuozami oraz śpiewakami.

Nowymi obszarami działalności wydawniczej PWM są publikacje on-line (nutowe, książkowe, dźwiękowe) dostępne ze strony internetowej Wydawnictwa, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz publikacje w formie audio-booków (książek do słuchania).

Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest ważnym ośrodkiem rozwoju POLSKIEJ MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ. To właśnie tutaj czołowi dziś polscy kompozytorzy: Penderecki, Lutosławski, Górecki publikowali swoje pierwsze utwory. To właśnie PWM zajmowało się publikacją partytur, przygotowywaniem głosów do wykonań i promocją ich twórczości. W naszej oficynie po raz pierwszy wydane zostały takie znaczące kompozycje, jak Tren ofiarom Hiroszimy i Pasja "Łukaszowa" Krzysztofa Pendereckiego, Muzyka żałobna i 3 poematy Henri Michaux Witolda Lutosławskiego oraz III Symfonia "Symfonia pieśni żałosnych" Henryka Mikołaja Góreckiego. Także i inni wybitni polscy twórcy wydawali partytury w PWM. Wśród nich nie zabrakło m.in. Grażyny Bacewicz, Tadeusza Bairda, Andrzeja Krzanowskiego, Marka Stachowskiego, Kazimierza Serockiego, Tomasza Sikorskiego, Bolesława Szabelskiego, Witolda Szalonka. Kompozytorami na stałe współpracującymi z PWM są między innymi Wojciech Kilar, Zygmunt Krauze, Aleksander Lasoń, Eugeniusz Knapik, Paweł Mykietyn, Marta Ptaszyńska, Agata Zubel. Dział promocji PWM zajmuje się aktywną działalnością popularyzującą wiele kompozycji, uczestnicząc w wielu festiwalach i koncertach w kraju i za granicą. Dział zapewnia wszystkie niezbędne materiały promocyjne: partytury, nagrania, foldery. " W roku jubileuszowym 2005 Polskie Wydawnictwo Muzyczne otrzymało Honorową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za zasługi w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej. Od 2002 roku PWM organizuje Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego, adresowany do najmłodszego pokolenia kompozytorów. PWM organizuje także monograficzne wystawy poświęcone muzyce polskiej oraz inicjuje i współorganizuje ważne wydarzenia muzyczne. W 2005 roku z inicjatywy Wydawnictwa powołano w Krakowie Festiwal Muzyki Polskiej.

Od kilku lat PWM wydaje PŁYTY KOMPAKTOWE we współpracy z czołowymi polskimi firmami fonograficznymi. Mają one promocyjnych charakter i służą popularyzacji i promocji dzieł kompozytorów wydawanych i współpracujących z oficyną. Warty podkreślenia jest fakt, iż często są to pierwsze światowe utrwalenia fonograficzne kompozycji (np. tria dętego Witolda Lutosławskiego). Działalność fonograficzna PWM/DUX została już dwukrotnie doceniona nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej „Fryderyk” za nagrania współczesnych kwartetów smyczkowych przez DAFO. W tym miejscu warto dodać, iż płyty CD stanowią także często uzupełnienie publikacji dydaktycznych lub uzupełniają wydanie partytury współczesnej z nagraniem utrwalającym partię taśmy.

Odrębny, ale niezmiernie ważny dział katalogu wydawniczego PWM, stanowią MATERIAŁY ORKIESTROWE, umożliwiające wykonywanie przez większe zespoły wokalno-instrumentalne symfonii, koncertów, baletów, oper i innych dzieł scenicznych. Często publikacja taka jest warunkiem prawykonania utworu współczesnego. Do katalogu PWM trafiają zarówno dzieła kompozytorów muzyki dawnej (m. in. Gomółka, Gorczycki, Jarzębski, Mielczewski, Zieleński), twórców muzyki XVIII i XIX wiecznej (m. in. Chopin, Dobrzyński, Elsner, Kurpiński, Lessel, Ogiński, Wieniawski, Żebrowski), jak i najnowsze utwory współcześnie tworzących kompozytorów. W ostatnich latach katalog wzbogacił się także o suity z muzyki filmowej najgłośniejszych produkcji kinowych (m. in. Wojciecha Kilara z „Drakuli” Francisa F. Coppoli czy z „Pana Tadeusza” Andrzeja Wajdy, Krzesimira Dębskiego z „Ogniem i mieczem” Jerzego Hofmana). Uzupełnieniem katalogu są też utwory muzyczne o charakterze quasi teatralnym (Zygmunt Konieczny - Serce moje gram na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego).

DZIAŁ ZARZĄDZANIA I UMÓW spełnia zadanie kompleksowego obrotu prawami – nabywania i sprzedaży praw. Dział Praw istniał w Polskim Wydawnictwie Muzycznym od zawsze, lecz dopiero w połowie lat 90-tych wykształcił sobie metody i zasady działania funkcjonujące w wydawnictwach zagranicznych. Przez całe lata w tym dziale gromadzona jest baza danych o utworach, autorach, kontrahentach, umowach, wydaniach, rozliczeniach, stanowiąca podstawę funkcjonowania Wydawnictwa. Na początku lat 90-tych została ona przekształcona w elektroniczną bazę danych. Wszelkie zamierzenia wydawnicze dział zarządzania prawami formalizuje nadając kształt umowy z twórcą, artystą wykonawcą czy licencjobiorcą. Równocześnie stoi na straży nienaruszalności i poszanowania praw twórcy i wydawcy tak przez PWM jaki i przez osoby trzecie. W relacjach twórca – wydawca wyjaśnia i rozstrzyga sporne sprawy formalno-prawne.

Publikacje Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oferowane są przede wszystkim w księgarniach firmowych w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Warszawie, a także w setkach księgarń muzycznych i powszechnych na terenie całego kraju. Ważnym elementem działalności marketingowej PWM jest organizowanie spotkań promocyjnych z autorami książek oraz akcja „Muzyczna Szkoła”. W jej ramach odbywa się doroczny Dzień Edukacji Muzycznej – jednodniowy cykl prezentacji najnowszych publikacji pedagogicznych, w którym uczestniczą nauczyciele szkół muzycznych z całego kraju. PWM jest także największym w Polsce importerem wydawnictw nutowych publikowanych przez renomowane oficyny z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Francji i innych krajów europejskich. Publikacje PWM dostępne są niemal we wszystkich krajach Europy i Ameryki, z naszą ofertą docieramy na krańce Azji, Australii. W wielu krajach działają agenci i dystrybutorzy PWM, którzy upowszechniają polską muzykę na całym świecie.

Język, którym posługują się muzycy na całym świecie jest językiem uniwersalnym od Europy po Azję i Amerykę. Staramy się aby nasza oferta była dostępna nawet w najbardziej oddalonych zakątkach świata. Służy temu między innymi nasza strona w internecie, na której znajdują się podstawowe informacje o PWM, pełny katalog naszych produktów oraz sklep internetowy. Najnowszą formą działalności w sieci jest udostępnienie nut, książek oraz nagrań do bezpośredniego zakupu w wersji elektronicznej.

PWM jest członkiem Polskiej Izby Książki oraz Polskiej Rady Muzycznej.

Pokaż wszystkie produkty producenta PWM

Wybrane produkty firmy PWM